Navigace

Obsah


Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádné opatření MZ ČR z 30.3.2020 01.04.2020 17.04.2020
Souhrnné informace k řešení výskytu koronaviru v ČR 30.03.2020 15.04.2020
Sbírka zákonů ČR, Částka 48 30.03.2020 15.04.2020
Tisková zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj – Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání. 30.03.2020 15.04.2020
Zástupy za nepracující zubní lékaře 30.03.2020 15.04.2020
Usnesení Vlády ČR ze dne 23.3.2020 č.279, Mimořádné opatření ze dne 23.3.2020, Sbírka zákonu - Částka č.45 25.03.2020 10.04.2020
Zápis do 1.třídy - základní školy zřizované městem Šumperk 25.03.2020 10.04.2020
Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků 25.03.2020 10.04.2020
Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2 25.03.2020 10.04.2020
odkaz na nové internetové stránky, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji 23.03.2020 30.04.2020
Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami 23.03.2020 08.04.2020
Zrušení VH 20.03.2020 05.04.2020
Řád veřejných pohřebišť obce Dlouhomilov 08.01.2020
Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod - r. 2020 05.11.2019 31.12.2020
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 01.06.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 01.06.2018
Informace o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 25.05.2018

Veřejné vyhlášky

Ekonomika obce a Svazku obcí Povodí Loučka

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva - Jednota Zábřeh 28.05.2019 28.05.2022