Obec Dlouhomilov
Dlouhomilov

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 17. - 19.5.2024

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov

Hasiči jsou nejstarší dobrovolnou organizací v obci Dlouhomilov. Působí již od roku 1880. SDH Dlouhomilov je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má nejvíce členů a je v ČR největší dobrovolné sdružení.

Činnost

V současnosti má sbor 48členů, z toho 36 mužů a 12 žen. Jednou ze stěžejních  činností dobrovolných hasičů je požární sport. Naše družstvo se v rámci možností snaží co nejlépe v požárním sportu naši obec reprezentovat. Jakýmsi pomyslným vyvrcholením tohoto snažení je pořádání pohárové soutěže O pohár Starosty obce. Jako hasiči pořádáme i mnohé kulturní akce - Ostatkovou merendu, dětský maškarní karneval a tradiční Pouť ke kapličce. Pravidelně pořádáme sběr kovového odpadu a starých autobaterií. Mezi neméně důležitou činnost patří také údržba požární techniky a požární nádrže, které hasiči věnují mnoho hodin ze svého volného času. Hasiči také úzce spolupracují s Obecním úřadem, a to nejen při pořádaní různých společenských akcí, ale i při údržbě obecního majetku.

Něco z historie

Ustavující schůze Dobrovolné hasičské jednoty v Dlouhomilově se konala na den sv. Štěpána 26. prosince 1880. Hasičský sbor byl tak nejstarším a po Sokole druhým největším spolkem v obci. První schůze se zúčastnilo 59 činných a 6 přispívajících členů, oficiálně byl však sbor ustanoven výnosem C. K. Moravského místodržitelství až po dvou letech činnosti v roce 1882. Prvním náčelníkem dlouhomilovských hasičů byl zvolen Arnošt Merta, majitel dědičné rychty. Dlouhomilov byl jedním ze dvanácti sborů, které v 90. letech 19. století založily VII. Župu hasičskou pro severní Moravu. Tato župa působila v někdejších soudních okresech Litovel, Mohelnice, Zábřeh a Šumperk. Od roku 1890 vévodí obci kaplička na Skalce, kterou tehdy hasiči postavili. Po vypuknutí I. Světové války byl v letech 1916 – 1917 v Dlouhomilově ustanoven hasičský sbor žen, protože všichni muži museli narukovat na vojnu a doma zůstali pouze nemocní a přestárlí. Ženský sbor měl 24 členek a po návratu mužstva z válečných front a vzniku samostatného Československa byl po roce 1920 rozpuštěn. V první polovině 20. století se dlouhomilovští hasiči kromě profesní činnosti věnovali také kulturní a vzdělávací činnosti. Pro veřejnost pořádali výlety, plesy i ochotnická představení. Do roku 1935 zasahovali hasiči z Dlouhomilova u 18 požárů v obci, 36 požárů mimo obec a pomáhali při záchraně i odstraňování škod při 10 povodních. V soutěžích se dlouho umisťovali mezi nejlepšími, díky zásluze náčelníka sboru p. Františka Losa. V polovině 80. let dvacátého století základna našich hasičů značně zestárla.  Až Janu Dvořákovi mladšímu se podařilo stmelit kolektiv mladých, který dokázal po dlouhé době dobře uspět v pohárových soutěžích a v místním Memoriálu Františka Losa získal dokonce první místo. V roce 1990, kdy slavil sbor 110 let svého trvání, tvořilo členskou základnu 65 mužů a 25 žen.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

Ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně má obec za povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III, což znamená, že může zasahovat i mimo obec Dlouhomilov, a je součástí Integrovaného záchranného systému ( IZS ). Jednotku svolává Operační středisko Hasičského záchranného sboru v Olomouci. Jednotka má 12 členů a všichni jsou členové SDH Dlouhomilov. Jednotka je vybavena cisternovým vozem Škoda RTH, dopravním automobilem Mercedes Vito,, přenosnou stříkačkou PS 12, dvěma kapesními radiostanicemi, přenosnou elektrocentrálou, kalovým čerpadlem, zásahovými obleky a dvěma dýchači. Členové zásahové jednotky musí procházet pravidelnými lékařskými prohlídkami a absolvovat pravidelná školení. Velitelé a strojníci musí jednou za 5 let absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. JSDH je plně financována z obecního rozpočtu. Členství v zásahové jednotce je dobrovolné a nad rámec k činnosti v SDH. Členové zásahové jednotky jsou neustále připraveni nezištně pomoci při ochraně osob, zvířat a majetku.

  • V roce 2012 měla jednotka tři zásahy - vyjížděla k dopravní nehodě, k vyproštění zvířete a k pátrání po pohřešované osobě.
  • V roce 2013 měla jednotka dva zásahy - požár travního porostu mezi Lesnicí a Novými Dvory a na Silvestra požár kůlny v Brníčku.
  • V roce 2014 měla jednotka pět zásahů. Tři zásahy byly v Brníčku. Šlo o požár travního porostu a o nenahlášené pálení klestí. Dva zásahy byly v naší obci. Jednalo se o technickou pomoc při překopu kabelu a pomoc u dopravní nehody.
  • V roce 2015 měla jednotka tři zásahy. V červenci hořel lesní porost u obce Kolšov. V prosinci zasahovali hasiči při hašení požáru lesní vyvážečky nedaleko Rohelské boudy a při hašení rodinného domu v obci Rohle.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rozpočet

Rozpočet

Záchranný kruh

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
Partneři